Eldre reinsdyrgevir frå Jostedalen

Fossen bru fiskehus 005For tidi er det ikkje villrein i Jostedalen.

Det vart gjort eit mislukka forsøk på utsetjing i 1997. Eit nyare reetableringsprosjekt vartt diverre/heldigvis stogga av Luster kommune i 2011.

Advertisements

%d bloggarar likar dette: