Svein Kvitingen (skrive etter eit eldre innlegg)

 Svein Kvitingen. 

Bildi fann eg ved å søkja på Google.

Svein Kvitingen (1856-1939) er ein kar som eg har høyrt eldre folk i Jostedalen fortelja om med respekt. Forholdet mellom Jostedalen/Luster og Skjåk har nok hatt sine sider – slik det gjerne kan vera mellom grannar i naboforhold. Både skriftlege og munnlege kjelder kan fortelja om dette, særleg etter at det ogso var  tamreindrifti i området i perioden  1840 – 1964.  Men Kvitingen har eg aldri høyrt nokon i Jostedalen omtala i negative ordelag.

Svein Kvitingen dreiv med turistføring frå Sota i Skjåk til Nørstedalen i Luster. På denne turen kunne han sjå rein som han skaut på turen tilbake. Han førte turistar og kunne då ikkje ha med synlege våpen. Han gjenga og bora difor ut et løp av eit 40 cm langt minebor. (Korleis greidde han det med dei reiskapane og verktøya dei hadde då…? Utruleg!) Dermed hadde han eit demontert våpen i sekken, og kunne skyta rein på tilbaketuren.

Hallvard Horpenog fleire andre fortalde at han hadde eit fast uttrykk: “I Krossbakkom er det lugomt med rein.” Krossbakkane ligg øvst i Fortunsdalen, vest for Illvatnet mellom dette vatnet og Fortunsdalsbreen. For nokre år sidan oppdaga arkeologar her –  truleg ved  Herbergi – at dei fann mykje forhistoriske spor etter steinalderjegerar. Men elles kjenner eg ikkje til resultatet av desse undersøkjingane. Vil tru at Historisk Museum i Bergen veit meir om dette.

“Svein Kvitingen – det var god kar,  det!” sa Hallvard Horpen.  Han må ha vore ein utruleg flink kar, men også ein som ikkje var redd for å bryta med det som vart sett på som kutyme og skikk og bruk i samtida. Han budde store deler av året på Sota, men har ikkje høyrt at familien var med han her. I staden for å vaska, skal han ha høvla ned golv og møblar framfor turistsesongen. Han var urmakar, børsemakar, smed mm. Slipte linser og laga langkikkertar. Rykte seier at han besøkte mykje Fåberg i Jostedalen der det mellom anna var ein flink smed på denne tidi.

Eit fortal eg har høyrt her i dalen er om lag slik: På jaktturane sine kunne han også slå seg ned nokre dagar i Jostedalen. Ein gong spurde dei han om korleis det stod til med avlinga (kornet mm.)  i Skjåk. Han vart kanskje litt forlegen og gav eit slags inkjeseiande og “rundt” svar. Men dei som spurde visste så inderleg vel at slike praktiske, “jordiske” ting hadde ikkje Svein peiling på.

Som så mange flinke, dyktige og intelligente føregangsmenn i det gamle bygdesamfunnet, såg truleg somme på han som ein slags “raring”.  Denne lagnaden har han nok delt med fleire. Men han var som sagt høgt respektert i Jostedalen av folk som kjende han.

I Øystein Mølmen: “Ottadalsreinen Fra pil og bue til lasso og gevær” kan ein lesa meir om han.

Eg tek med nokre linkar som truleg kan fortelja litt meir om Svein Kvitingen:

Svein Kvitingen, vals 

Svein Kvitingen, vals på Youtube

Sota Sæter

Svein Kvitingen

Sota Sæter

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: