Hallvard Horpen (ny)

Desse bildi skal vera av Hallvard Horpen, og eg fann dei ved å søkja på Google.

Teksten til det nedste bildet – som skal vera frå Fylkesarkivet: «Halvar Horpen sliper ljå med vassdriven slipestein. Prospektkort merka 12-3-29 Jostedalen – Sogn.»

Eg møtte han aldri. Eit fortal om han som gjorde sterkt og varig inntrykk på meg, er om lag slik: Då Styggevassdammen og vegen dit var ferdig, vart han tilbydd bilskyss slik at han kunne få sjå att staden som han var så glad i. Dette var etter at han var vorten eldre og dårlegare til beins. Men han sa nei, takk. Ingen skulle få han opp dit. Han ville beholda minnet av Styggevassosen og området kring slik han hugsa det frå han var yngre og sprekare.

I “LUSTRAFJELL – om fjell og fjellfolk i Luster” har Peder K. eit interessant og velforma intervju med Hallvard Horpen. Det kan gjerne lesast fleire gonger!

Det burde vore skrive ei heil bok om Hallvard Horpen.

Å sjå på rein med berre eitt auga

Peder K. skriv at Hallvard hadde eit underfundig språk. Noko av forklaringa ligg truleg i bruk av ironi og språklege bilete eller metaforar. Eg vågar påstå at ein del av dette er mykje det same som i norrøn skaldedikting vart kalla kenning. Eg har høyrt gode forteljarar også i dag som kan bruka dette verkemiddelet. Døme: I staden for snø kan dei seia den kvite mann(en).

Sverre F. fortalde om ein gong han og Hallvard tilfeldigvis hadde sett nokre reinsbukkar i Martadalen. Dette var ein vanleg fjelltur, så det vart med at dei fekk nyta synet av dei gilde bukkane. Ei god stund seinare trefte han att Hallvard, og praten kom inn på reinsbukkane og om han visste meir om dei. Jau, sa Hallvard, han hadde vore oppe att og sett på reinane. Første gongen hadde han sett på dei med to auge, men andre gongen hadde han brukt berre eitt.

Noko særleg meir vart det ikkje sagt om dette temaet, men Sverre forstod med ein gong kva som hadde skjedd. Det gjorde ikkje eg – kva med lesarane av bloggen, kva hadde skjedd?

Å få fisken til å bita

Når du fiskar med makk skal du tre ein 25-øring inn på snøret før du knyter på ongelen. Mynten skjenar att og fram i vatnet og lokkar fisken til å bita på makken. Skal han Hallvard ha fortalt.

Eg lova å ikkje fortelja dette knepet vidare, så no får nok ikkje eg så mykje fisk meir! Men så er det ikkje så lett å finna 25-øringar lenger heller.

Det er skrive litt om Hallvard Horpen i bøker og hefter: Peder Kjærvik har eit lesverdig portrett i praktboki «LUSTRAFJELL – om fjell og fjellfolk i Luster». I Øystein Mølmen: «Ottadalsreinen  Fra pil og bue til lasso og gevær» har Bjørn Dalen skrive om Horpen i kapittelet «Geværjakta på villrein fram til 1925». Her er Hallvard Horpen nemnt sammen med andre gamle jegerar i Ottadalsområdet: Johan Alnæs, Svein Kvitingen og Ole Knivsflå.

Horpen jakta og mykje i lag med Nils Bjønnheim – fugl og anna vilt. Skal prøva å finna meir om dette.

Ei tilbakemelding to “Hallvard Horpen (ny)”

  1. eies Says:

    Dette er skrive på grunnlag av eit tidlegare innlegg på denne bloggen.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: