«Hella» – buplass ved Austdalsvatnet

Dette er ein av dei to største buplassane som vart sett under vatn ved utbyggingi. Derfor vart det gjort ei grundig utgraving og registrering. Tek derfor berre med litt av det som vart skrive i «Arkeologiske Rapporter 10» UIB.

«Lokaliteten ligger på østsiden og 1200 – 1300 meter sønnafor Austdalsvatnets nordende. på et flatt bergplatå. Fra platåets vestgrense går det bratt 2 meter ned mot neste avsats. Denne løper  7 m videre mot vest før den faller og når vannflaten 3,5 m ned.»

Ut frå det arkeologane fann (mikroflekker mm.), vart denne buplassen teken i bruk for om lag 7000 år sidan. Desse funni ser me på figur 13.

På figur 14 ser me funn frå vel 5000 år sidan og fram mot for ca 3500 år sidan. (Dette med forbehold om at eg har tolka den skrivne teksten rett.)

Skomakarutstyret stammar frå tidi like før 1920 då Andreas Horpen hadde eit lite skomakarverkstad i Hella der han reparerte ingeniørane sine sko då desse dreiv med geografiske oppmålingar og kartfesting i dette området


Interessant er og funn av beinfragment av laks og sei (“sei og laksetype”) – altso saltvannsfiskar. Dette kan vera turka fisk som steinalderjegerane kan ha hatt med seg frå Nordfjord – der desse jegerane truleg kom frå.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: