Hjortajakt «1000 kroner dagen – pluss…»

1000 kroner dagen 003

I siste nummer av JAKT & FISKE, nummer 6, juni 2016, stod dette på trykk. Eg stussa litt då eg las det, måtte stoppa opp litt og tenkja.

No veit eg sjølvsagt ikkje kva motiv eller mål tekstforfattarane og bladet har med å skriva og trykkja dette. Viss det er meint kun som del av ein reportasje kring hjortejakt og jaktutleige i Bremanger, so er det forsovidt greitt. Men viss dette skal brukast som ei slags trendsetjing og eit opprop til grunneigarar om kor mykje pengar det ligg i å driva jaktutleige, då er eg i tvil.

Somme grunneigarar slit med økonomien, og desse unner eg sjølvsagt ei kjærkommen attåtinntekt til gardsdrifti. Det KAN liggja gode pengar i jaktutleige, og ut frå det eg les, so har Myklebust Jaktlag i Bremanger vore flinke til å byggja opp eit godt produkt som gjestejegerane er fornøgde med. Det mest eksklusive er vel jakt i dei beste brunstområdi der døgnprisen stig til 3100 kroner, i fylgje reportasjen. Og viss mesteparten av overskotet går til folk i bygdi og grendi, då høyrest dette ut som eit bra tiltak.

Eg har høyrt om profesjonelle- og halvprofesjonelle jaktutleigarar som reiser rundt i bygdene våre og kjøper opp fellingsløyve, nærast for ein slikk og ingenting, og deretter tibyr dei jakt til svimlande prisar, og gjerne til betalingssterke kundar og trofejegerar. Dette er eg meir betenkt over.

Tidlegare i reportasjen les eg: Kjeveinnsamling i perioden 1991 – 2014 viste en svært ung bestand, og få voksne dyr.  Å påstå at dette heng saman med eventuell trofejakt har me neppe grunnlag for å hevda, men det er positivt det som står å lesa vidare: Kommunen ønsker gjennom 5-årige forvaltningsplaner å bygge opp en eldre bestand. 

Viss me ynskjer busetnad i bygdene og grendene våre, so ser eg på hjortajakt som eit trivselsfremjande tiltak – og ikkje KUN for dei pengesterke. Slik er det vel framleis mange stader, og dette ser eg på som bra og positivt.

Ser at dei i Ålfoten har gjestejegerar i jaktlaget. Dette er kanskje ein bedre ordning enn der  eit heilt jaktområde vert leigd vekk. Ordningi med gjestejegerar vil eg tru er positivt fordi at då kan grunneigarane og dei faste jegerane i laget ha ein betre kontroll med korleis jakti vert utført. Men jaktlaget tilbyr ogso eksklusiv leige av ein del av terrenget med eigen kvote.

At bønder ynskjer å driva jaktutleige for å spe på inntekti på garden må vera heilt greitt. Eg er likevel redd for at denne reportasjen kan misbrukast til å kasta blår i augene og narra grunneigarane til å tru at her er det lettvinte pengar å tena. Det er nok ikkje utan vidare å tilby hjortajakt til 1000 kroner dagen – pluss… Her ligg det nok mykje arbeid bak med organisering, overnatting, mat, guiding mm.

Men elles var det ein god og interessant reportasje frå hjortejakti i Ålfoten i Bremanger i dette nummeret av Jakt & Fiske.

 

 

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: