Piperøykjing

DSCN0032

Øvst ei fransk pipe, kjøpt i Vikersund, i midten ei rimeleg tsjekkisk pipe til vel 100 kr, nedst ei italiensk pipe til knapt 300 kr.

Han eies har begynt å røykja pipe. Han begynte medan han var på Modum Bad, mest fordi han meinte at dette kunne gjera at han lettare kunne takla ein del sosiale utfordringar. Dette vart gjort i samråd med fagfolk der nede, og han fekk full støtte for prosjektet sitt.

Mange vil truleg innvenda at det er skadeleg å røykja, me kjenner alle skremselspropagandaen på tobakkvarene me kan kjøpa i butikkar og kioskar. Til det er å innvenda at han eies stort sett ikkje dreg røyken ned i lungene, ikkje mykje i alle fall, han røykjer ikkje so mykje heller, tre – fire gonger for dagen, oftast. Tjøra som skapar problem i lungene til sigarettrøykjarar kjem frå sigarettpapiret, og det ungår ein piperøykjar.

På den andre sida vil eies absolutt ikkje tilrå nokon å begynna å røykja, spesielt ikkje born og unge. Ein lege som var innlagt saman med meg meinte og at i min alder var risikoen likevel liten. Det ein piperøykjar må vera obs på er kreft i lepar og tunge.

Han eies og ein annan piperøykjar i Luster er einige om at røykjing er meditasjon, i alle fall er det meditatve trekk i piperøykingseremonien med rensing av pipa, stapping, få fyr på pipa og so «puffinga» eller kva teknikk ein vel å bruka. Skal ein røykja pipe, må ein setja av god tid. Konsentrasjonsevna blir styrkja, ein greier å skyva vekk ein del suter og sorger, og for å markera avslutninga på ei økt passar det godt med ei pipe.

Den einaste suta han eies har når det gjeld piperøykjing er at han tykkjer at han i lengre tid har hatt ein del mindre ulydar i lungene når han dreg pusten kraftig. Han har kvitt seg for å ta ein legesjekk, for anten må han slutta, eller so har han fått hypokondriske tendensar. Ikkje bra nokon av delene.

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google photo

Du kommenterer no med Google-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: