Dumt å leggja ut villreinobservasjonar i Jostedalen på nettet…?

Ottadalen Villreinområde har ei eiga nettside der dei legg ut jaktinfo, dvs. opplysningar om kor villereinen for øyeblikket er. Dette er spesielt interessant for jegerane under jakta. (Klikk på Jaktinfo i venstre margen)

Det er sjeldan det har vorte lagt ut opplysningar om villrein i Jostedalen. Men dei gongene det har vore gjort, har det frå jeger-/villrein-interesser her i dalen vorte hevda at dette har ført til at reinane har vortne skotne. Sjølvsagt kan dette vera tilfelle, men heilt sikkert veit me vel ikkje dette.

På Lustra-sida mellom Skjåk og Luster er all rein freda. Diverre er reinen straks over grensa til Skjåk ikkje freda. I forhandlingsmøte har det likevel kome signal om at også området nærmast Luster, på Skjåk-sida, kan bli freda. Men dette kan tidlegast koma i stand frå jakta i 2010. Kor dette fredingsområdet på Gudbrandsdalssida skal vera, er diverre noko uklart. Frå Skjåk har eg fått signal om at dei vil godta ei freding av Tverreggi, Syrtbyttdalen og Mysubyttdalen. Viss dette går i orden, vil nok grunneigarane fremst i Jostedalen bli glade og nøgde. Heilt sikkert!

Eg har inntrykk av at Skjåk denne gongen er positive til ei villreinreetablering i Luster. Ein av grunnane er den såkalla klima-krisa, der dei er redde for at klima-endringane kan gå hardt ut over isbreane i Skjåk. Villreinen er heilt avhengig av brear på varme sommardagar, og dei reknar med at Jostedalen/Luster vil ha sikker tilgang på brear også i framtida.

Sidan det var uråd å få til noko freding av grenseområda i Skjåk, vart eg til slutt så utolmodig at eg tok direkte kontakt sjølv, og eg fekk personleg ein muntleg lovnad om at opplysningar om villrein på Jostedalssida ikkje skulle leggjast ut på JaktinfoOttadalen villreinområde si heimeside. Eg har tiltru til at denne lovnaden skal verta halden.

Det som kan skje, er sjølvsagt at jegerar med fellingsløyve i Skjåk stikk nett over til Jostedalen og «hentar» nokre reinar som dei så feller, rett over på Skjåk-sida. Sjølvsagt er ikkje slikt lovleg. Og seriøse jegerar vil aldri finna på noko slikt.

Men for likevel å vera på den sikre sida: I tida no og framover til reinsjakta er slutt, vil eg ikkje leggja ut opplysningar på denne bloggen om villreinobservasjonar i Jostedalen/Luster.

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: