1 tamreinskve, 4 dyregraver og 1 (2) bogastille ved Store-Geisdalsvatn

mari-118.jpgmari-117.jpg

Når du går opp mot Geisdalsvatnet, ligg ei tamreinskve på venstre sida, like før du kjem fram til vatnet. Tamreindrifta var truleg i stor grad med på å øydeleggja villreinstamma.

mari-101.jpgmari-100.jpgdyregrav-ved-elvi-fra-halsavotni.jpg

Kjersti Randers skriv: «154/343 Grava ligger 40 meter vest fra elva fra Halsavotni, omtrent midtveis mellom Geisdalsvatn og der det flater ut innover mot Geisdalshalsane. Nøyaktig plassering er noe vanskelig. Den er anslått å ligge ca. 300 meter nord for vannet, om lag 1300 m.o.h. Dyregraven ligger i en østvendt skråning, i øvre del av ei lita urd og er orientert N-S. Den er bygget i til dels store, grove stein, er noe utrast og delvis gjenfylt. Ledegjerder kan følges mot NØ og SØ helt bort til bratt skrent ned mot elva, mot NV løper det fra blokk til blokk mens det ikke er påvist mot SV.»

 

 

den-andre-dyregravi-litt-lenger-mot-osen-av-gvatnet.jpgmari-104.jpg

Kjersti Randers: «154/343 Grava ligger 38 meter VSV for lok. J-30A, langs samme høydedrag, på en liten avsats i den her sørvendte skråningen. Den måler ca. 1x2m, er bygget av til dels store blokker og er orientert NØ-SV. Konstruksjonen nedover kan ikke umiddelbart observeres da grava er fullstendig gjenkastet. Fragmentariske ledegjerder kan følges radiært ut fra tre av hjørnene.Grava kan vera vanskeleg å oppdaga.»

 

 

mari-114.jpgmari-115.jpgtruleg-dyregrav-ved-geisdalsvatnet.jpg

Kjersti Randers: «157/339 Dyregrav? Denne grava er tvilsom og i tilfelle svært defekt. Den ligger 15 m N for [4. Dyregrav], 8 m Ø for vannet, nederst i urda som strekker seg østover og oppover i skråningen. Innvendigemål kan anslås til ca. 2×0,60m. Grava er bygget delvis inn mot store blokker i urda, delvis murt av flate heller. Den kan ha blitt ødelagt av ras fra urda i øst da forskyvningen av steinene gir inntrykk av en kraftig trøkk herfra. En større blokk i sørenden ser ut til å kunne ha blitt skjøvet inn i grava som med andre ord er meget sammentrykket og innrast. En steinrekke er tydelig lagt oppå større blokker i sørøstlig retning ut fra grava. Muligens er det rester av ledegjerde. Tilsvarende kan anes også i nordøstlig retning.»

 

 

mari-109.jpgmari-110.jpgmari-111.jpg

Kjersti Randers: «157/339 Grava ligger ved Geisdalsvatnets østende, parallelt med og like i vannkanten. Orienteringen blir således tilnærmet N-S. Den er delvis innrast. Ledegjerde kan følges ut fra NØ-hjørnet. Grava er undersøkt.»

Ein rapport over undersøkelsen, konkluderer mellom anna slik: «Anlegging av fangstgraven i tiden mellom ca. 940 og 1080 e.Kr. stemmer godt overens med dalens antatte tidligste bosetning.»

 

 

 

 

bogastille-ved-geisdalsvatnet.jpgmari-106.jpgmari-108.jpg

Kjersti Randers: «157/340  Lokaliteten ligger 70-75 meter nord for [grava ovanfor], snaue 30 meter øst for vannkanten, 25 meter nord for en liten bekk, på en høyde med utsyn og skyteretning rett sørover mot dyregravene. Bogastillet består av en rullesteinsmur på tre sider lagt inn mot en større blokk i nord. Innvendig mål er ca. 1x1m. Murene står i dag i en høyde av 60-70 cm. De er delvis sammenrast. Mye stein innvendig umuliggjorde prøvestikking. Skyteplassen ligger meget strategisk plassert i forhold til dyretrekket langs østsiden av Geisdalsvatnet.»  

Kjersti Randers: «Ifølge opplysninger fra folk skal det ligge et bogastille også nord for vannet langs bekken mot Geisdalshalsane. Dette ble ikke gjenfunnet.»

Nye funn i 2008:

På ei synfaring fann eg truleg det bogastillet som Randers nemner ovanfor:

Det første biletet er teke i retning Geisdalshalsane, dei to andre i retning Geisdalsvatnet. Og altså aust for elva/bekken mellom Halsvotni og Geisdalsvatnet. Ser ut til å ha vore eit nokså breitt bogastille der jegeren kunne velja plasseringa si – eller der kan ha lege fleire jegerar.

Denne overnattingsstaden ligg ligg ikkje så langt syd for bogastillet ovanfor. Det er truleg det same som Sverre Fossen har merka av på Mørkrisdalenkartet, og som ligg på «jostedal.no».

Advertisements

Legg att eit svar

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com logo

Du kommenterer no med WordPress.com-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Google+ photo

Du kommenterer no med Google+-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer no med Twitter-kontoen din. Logg ut /  Endre )

Facebook-foto

Du kommenterer no med Facebook-kontoen din. Logg ut /  Endre )

w

Koplar til %s


%d bloggarar likar dette: